Demokrati

Hva er demokrati?

 • Demokrati betyr folkestyre.
 • To viktige kjennetegn
  • Befolkningen har makten til å velge hvem som skal ha den politiske makten i samfunnet gjennom frie valg (folkesuverenitet).
  • Alle borgere skal ha muligheten til å stemme (politisk likhet).

Forskjellige former for demokrati

 • Direkte demokrati: Borgerne tar politiske beslutninger selv, typisk gjennom folkeavstemninger.
  • Fordele:
   • Borgerne har direkte innflytelse på de politiske beslutningene.
   • Borgerne får større forståelse for hvor kompleks politikk er.
   • Vern mot politikerforakt, fordi man i mindre grad kan legge skylden på politikerne.
  • Ulemper:
   • Dyrt å gjennomføre folkeavstemninger.
   • Borgerne har ikke innsikt i alle tingene det stemmes om.
   • Kan føre til lav valgdeltagelse, fordi borgerne ikke gidder å stemme om ting de ikke e
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn