Politikk

Politikk handler om hvem som har makten i et samfunn og hvordan de som har makten fordeler goder og byrder i befolkningen. Goder og byrder skal forstås bredt. Et gode kan eksempelvis være ren luft, ytringsfrihet og gratis legehjelp, mens en byrde kan være høye skatter, støy og brukerbetaling. På de neste sidene kan du lese sammendraget vårt av en rekke emner som handler om politikk:

Her kan du lese et uddrag fra Norsk politikk

  • Stortingsvalg: Her velges Stortingets 169 medlemmer. Avholdes hvert fjerde år. Alle som er norsk statsborger og fyller 18 i løpet av året kan stemme. Ved stortingsvalg utgjør fylkene valgkretser, og hvert fylke sender et visst antall representanter til Stortinget.
  • Kommunestyre- og fylkestingsvalg: Avholdes hvert fjerde år. To år før stortingsvalget. Alle som har fylt 18 og er statsborgere eller har bodd i Norge i tre år, kan stemme.
  • Sametingsvalg: Her velges 39 representanter. Valg hvert fjerde år, samtidig med Stortingsvalget. Alle som har fylt 18 i valgåret og som står i samemanntallet, kan stemme.
  • Norge har forholdstallsvalg. Forholdstallsvalg er et valgsystem som skal sikre at partiene får den samme andelen mandater som de har fått av stemmene.
    • Utjevningsmandater: Mandater som fordeles mellom partier, så det antallet mandater hvert parti får i Stortinget fra alle fylker til sammen, er proporsjonalt med velgertilslutningen i Norge som helhet.
  • Sperregrensen er 4 %. Hvis man får under 4 %, kan man ikke få utjevningsmandater.
  • Partiliste: De man kan stemme på fra et parti. Partiet velger selv hvem som kan stille og i hvilken rekkefølge de stilles opp.
  • Å gi en slenger: Å gi en slenger betyr at man gir deler av stemmen sin til en kandidat fra en annen partiliste enn den man har valgt. Slengere kan kun gis ved kommunestyre- eller bystyrevalg, og gjøres ved å skrive navnet på kandidaten med blokkbokstaver på stemmeseddelen.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn