Velferdsstaten

 • Velferdsstat: En stat som ivaretar funksjoner som skal fremme velferden for borgerne og som fordeler velferden.
 • Levestandard: Måles i materielle goder. Høy inntekt = høy levestandard.
 • Livskvalitet: Følelse av å ha et godt liv. Hva som gir livskvalitet, er individuelt. Kan f.eks. være god helse, frihet, vennskap, høy inntekt m.fl.
 • Den norske velferdsstatens formål er å skape sosial, helsemessig og økonomisk trygghet for sine borgere. Det gjør den ved å tilby en rekke goder, som
  • Gratis goder: Behandling på sykehus og av lege til man fyller 16, grunnskole m.fl.
  • Subsidierte goder: Barnehage, hjemmehjelp, kollektivtransport m.fl.
  • Pengestøtte: Barnetrygd, sykepenger, fødselspermisjon mfl.
 • For at staten skal kunne tilby goder, kreves det inntekter. Den norske velferdsstaten finansieres...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn