Sosial ulikhet og fattigdom

 • Sosial ulikhet: Et begrep for at fordelingen av goder og byrder er systematisk ulikt fordelt mellom medlemmene i et samfunn. At fordelingen er systematisk ulik betyr at fordelingen ikke bare skyldes at medlemmene tar forskjellige valg som resulterer i forskjellige goder og byrder, men derimot at noen har valgmuligheter, mens andre ikke har det.
 • Den sosiale ulikheten kan komme til uttrykk på mange forskjellige måter. Det kan være ulikhet i inntekt, ulikhet i arbeidsvilkår og ulikhet i helse. En type ulikhet kan også skape andre. Hvis man har en veldig lav lønn, så er man tvunget til å kjøpe det som er billigst - også selv om det er mer usunt. På den måten kan ulikhet i inntekt skape ulikhet i helse. 
 • Sosiale klasser og sosiale lag
  • To begreper for at man deler befolkningen inn i grupper ut fra deres økonomi og levekår.
 • En persons sosiale klasse eller sosiale lag vil typisk påvirke vedkommende sine muligheter i livet.
 • Sosial mobilitet: Å bevege seg opp og ned mellom sosiale klasser. Begrepet brukes typisk kun til å beskrive at folk kan bevege seg opp.
  • Generasjonsmobilitet: Et uttrykk for at barn beveger seg til en annen sosial klasse enn deres foreldres klasse.
  • Karrieremobilitet: Et uttrykk for at man kan bevege seg imellom forskjellige sosiale klasser i arbeidslive...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn