Personlig økonomi

  • Arbeidskontrakt: En avtale som inneholder opplysninger om arbeidsoppgaver, arbeidstid og lønn. Alle som har jobb, har krav på arbeidskontrakt. 
  • Attest: Dokument som tidligere arbeidsgiver skriver, som forteller hvilke oppgaver man ivaretok da man arbeidet der, og hvor arbeidsgiver kan skrive om ens kvalifikasjoner i forhold til arbeidet.
  • Skattekort: Forteller hvor mye skatt du skal betale av inntekten din.
  • Frikort: Et skattekort som gir alle muligheten til å tjene et visst beløp uten å måtte betale skatt.
  • Bruttolønn: Lønn før skatt.
  • Nettolønn: Den lønnen man får utbetalt etter skatt.
  • Renter på lån: Den summen med penger som banken tar for å låne deg et beløp.
  • Investering: Sette penger i noe med en forhåpning om at det man har satt pengene i gir en avkastning over tid.
  • Budsjett: Plan for inntekter og utgifter i en periode i fremtiden.
  • Regnskap: Systematisk registrering av ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn