Andre økonomiske begreper

  • Tilbud: Den mengden av varer eller tjenester som produsentene er villige til å selge til en gitt pris.
  • Etterspørsel: Mengden av en eller flere varer som folk (og virksomheter) i en gitt periode er villige til å kjøpe for en gitt pris.
  • Arbeidsproduktivitet: Handler om hvor stor verdi en person er i stand til å produsere per arbeid...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn