Andre økonomiske begreper

 • Tilbud: Den mengden av varer eller tjenester som produsentene er villige til å selge til en gitt pris.
 • Etterspørsel: Mengden av en eller flere varer som folk (og virksomheter) i en gitt periode er villige til å kjøpe for en gitt pris.
 • Arbeidsproduktivitet: Handler om hvor stor verdi en person er i stand til å produsere per arbeidstime.
 • Arbeidsstyrken: Alle som er i arbeid eller er aktivt arbeidssøkende.
 • Sysselsatte: Personer som utfører inntektsgivende arbeid.
 • Arbeidsledige: Personer som søker arbeid.
 • Eksport: Å selge varer til kunder i andre land.
 • Import: Å kjøpe varer fra utlandet.
 • Konkurransedyktig: Når en virksomhet er konkurransedyktig, så er den i stand til å klare seg godt i konkurransen med produsenter i andre land.
 • Lavkonjunktur: Når den økonomiske veksten er lav eller negativ.
 • Høy...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn