Arbeidsliv og den nordiske modellen

Den nordiske modellen

 • Den nordiske modellen: Et regelverk for når og hvordan forhandlinger mellom arbeidsmarkedets parter skal foregå.
  • Utgangspunktet er at fagforbund og arbeidsgiverforeninger forhandler seg frem til en tariffavtale som gjelder i to år. Avtalen fastsetter hva som er normal arbeidstid for forskjellige grupper. Den inneholder også informasjon om lønn, pensjonsordninger, overtidsbetaling, rett til ferie, skiftarbeid mm.
  • Noen steder er det fagforeningen i en enkelt virksomhet som har forhandlet en tariffavtale direkte med arbeidsgiveren.
  • I den perioden en tariffavtale gjelder, er det fredsplikt. Det betyr at alle typer arbeidskonflikter, som streiker og lockout, er forbudt. Et unntak fra fredsplikten er politiske streiker. Her demonstrerer arbeiderne mot politiske beslutninger. Denne typen streik er kortvarig og varer sjeldent mer enn to timer.
  • Under forhandlinger om en ny tariffavtale har organisasjoner konfliktrett. Det vil si at de får bruke streik og lockout. Konfliktretten blir brukt hvis forhandlerne ikke kan bli enige etter å ha vært til megling.
  • Megling foregår hos riksmegleren, som er utnevnt av regjeringen til å lede forhandlingene.
  • Regjeringen kan stanse en arbeidskonflikt ved å gjennomføre en lov om tvungen lønnsnemnd, hvis konflikten truer liv og helse eller sentrale nasjonale interesser. I
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn