Arbeidsliv og den nordiske modellen

Den nordiske modellen

  • Den nordiske modellen: Et regelverk for når og hvordan forhandlinger mellom arbeidsmarkedets parter skal foregå.
    • Utgangspunktet er at fagforbund og arbeidsgiverforeninger forhandler seg frem til en tariffavtale som gjelder i to år. Avtalen fastsetter hva som er normal arbeidstid for forskjellige grupper. Den inneholder også informasjon om lønn, pensjonsordninger, overtidsbetaling, rett til ferie, skiftarbeid mm.
    • Noen steder er det fagforeningen i en enkelt virksomhet som har forhandlet en tariffavtale direkte med arbeidsgiveren.
    • I den perioden en tariffavtale gjelder, er det fredsplikt. Det betyr at alle typer arbeidskonflikter, som streiker og lockout, er forbudt. Et unntak fra fredsplikten er politiske streiker. Her demonstrerer arbeiderne mot politiske beslutninger. Denne typen streik er kortvarig og
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn