Arbeidsledighet

 • Hvem står utenfor arbeidsmarkedet?
  • Hjemmeværende: Personer som selv har valgt ikke å ha jobb, selv om de fysisk er i stand til det. Størstedelen av denne grupper er kvinner, som tar seg av hus og barn.
  • Arbeidsledige: Personer som er i stand til å jobbe, ønsker å jobbe og forsøker å skaffe seg jobb, men uten å ha oppnådd det.
   • Sannsynligheten for å være arbeidsledig er større
    • Hvis man ikke har gjennomført grunnskolen.
    • Hvis man har innvandrerbakgrunn.
  • Syke og uføre: Personer som er syke eller har kommet til skade, og som derfor ikke er i stand til å arbeide.
  • Funksjonshemmede: Personer som har noen psykiske eller fysiske utfordringer, og som ønsker å arbeide.
 • Arbeidsledighet
  • Ulike typer arbeidsledighet
   • Friksjonsledighet: Når folk er kortvarig arbeidsledige mellom to jobber.
   • Sesongledighet: Forekommer i bransjer hvor arbeidsmengden er påvirket av årstidene.
   • Konjunkturledighet: Ledighet som oppstår pga. økonomisk lavkonjunktur.
   • Strukturledighet: Når det er en mismatch mellom kvalifikasjonene de arbeidsløse har og de kvalifikasjonene som er etterspurt på arbeidsmarkedet. F.eks. hvis det utdannes for mange frisører.
   • Langtidsledig: Personer som har vært sammenhengende ledig i minst et halvt år.
  • Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)
   • NAV registrerer arbeidsledige, og har løpende kontakt med virksomheter som har ledige stillinger. Står for kurs, arbeidstrening og rådgivning som skal hjelpe folk med å finne arbeid
   • Utbetaler trygdeytelser: sykepenger, pensjon og barnetrygd
   • Utbetaler økonomisk stønad: Ytelse til personer som ikke kan forsørge seg selv gjennom arbeid, trygd eller andre økonomiske rettigheter. Støtten gis inntil man kan forsørge seg selv.
   • NAV krever at arbeidssøkende:
    • Aktivt søker...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn