Økonomi

Her finner du sammendraget vårt av en rekke økonomiske emner:

Her kan du lese et utdrag fra Arbeidsliv og den nordiske modellen

 • Næring: Et område av økonomien hvor man produserer en bestemt type vare eller tjeneste. Man vil typisk si at det er tre typer næringer:
  • Primærnæring: All råstoffutvinning, f.eks. jordbruk, skogbruk og fiske.
  • Sekundærnæring: All produksjon av fysiske varer utenfor primærnæringen. Dvs. bearbeiding av råvarer.
  • Tertiærnæring: Alle typer tjenesteproduksjon, f.eks. transport, turisme, forsikring og det offentlige.
 • Der har skjedd et skifte i hvilken næring flest arbeider i
  • I begynnelsen av 1800-tallet arbeidet 80 % av befolkningen i Norge i primærnæringen. I dag er det bare rundt 3 %.
  • På midten av 1800-tallet, under industrialiseringen, steg etterspørselen etter nye varer markant. Det betød at beskjeftigelsen i sekundærnæringen steg. Denne stigningen fortsatte til omkring 1950.
  • Fra ca. 1970 begynte antallet sysselsatte i sekundærnæringen å synke på grunn av automatiseringen. Dvs. at maskiner utfører arbeidet.
  • I dag arbeider ca. 80 % av befolkningen i tertiærnæringen.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn