Fokus

Her finner du sammendragene våre av boken «FOKUS Samfunnskunnskap». Nedenfor kan du se en oversikt over avsnittene i boken. Klikk på lenkene i oversikten for å komme videre til våre sammendrag om hvert emne.

Noen punkter i oversikten har mouseover-bokser i stedet for lenker. Her er det snakk om avsnitt hvor mer enn ett emne er relevant. I boksene kan du derfor finne lenker til de relevante sammendragene.

Å studere samfunnet

  • Øyet som ser
  • Falske nyheter
  • Kildekritikk
  • Hva gir sikker kunnskap?
  • Når du er forsker
  • Samfunnsforskernes verktøykasse

Del 1 - Identitet og kultur

1. Du - og de andre

2. Samfunnet - mennesker som søker sammen

3. Mangfoldige Norge

4. Norge møter verden

Del 2 Arbeids- og næringsliv

5. Snart voksen - personlig økonomi

6. En god hverdag - helse, utdanning og inntekt

7. Et inkluderende arbeids- og samfunnsliv

8. Arbeidsliv og yrker i endring

Del 3 Demokrati, makt og medborgerskap

9. Politikk - Å lage regler for fellesskapet

10. Demokratiske og ikke-demokratiske styresett

11. Det norske demokratiet

12. Demokratisk deltakelse og påvirkning

13. Makt og maktbruk

Del 4 - Verdenssamfunnet

14. Konflikt og samarbeid i verdenssamfunnet

15. Menneskerettighetene

16. Mot en bærekraftig verden?