Makt i verdenssamfunnet

 • Stat: Et avgrenset geografisk område som styrer seg selv. Å styre selv betyr at regjeringen bestemmer over området og dets naturressurser samt vedtar egne lover.
 • Det finnes ingen verdenspoliti eller verdensregjering, som har makten til å bestemme hva statene i verdenssamfunnet skal gjøre.
 • De fleste stater tenker først og fremst på egne interesser. Det gjør det vanskeligere å løse internasjonale konflikter og utfordringer.
 • Stater har forskjellige maktnivåer.
 • Innenfor utenrikspolitikk, snakker man om tre typer makt:
  • Militær makt: Makt i kraft av at man besitter mange militære ressurser.
   • Kan brukes direkte ved å angripe andre stater for å endre deres adferd.
   • Trusselen om eller frykten for at en stat bruk...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn