Globalisering

Hva er globalisering?

  • Globalisering: En utvikling hvor mennesker, stater, økonomier, organisasjoner og virksomheter knyttes tettere sammen.
    • Kulturell globalisering: Idéer, normer og verdier sprer seg og fører til at kulturelle forskjeller mellom nasjoner og regioner reduseres. Eksempelvis har amerikanske tv-serier spredt slang og bestemte klesstiler til andre stater.
    • Økonomisk globalisering: Verdens økonomier har blitt mer avhengige av hverandre på grunn av den økte utvekslingen av varer, tjenester og arbeidskraft mellom stater. Eksempelvis blir den norske økonomien påvirket dersom det er lavkonjunktur i EU.
    • Politisk globalisering: Økt samarbeid mellom stater på globalt plan. FN og Parisavtalen er eksempler på politisk globalisering.
  • Internett har økt farten på globaliseringen, siden det har gjort det lettere å handle
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn