FN

 • Opprettet i 1945.
 • Opprinnelig 51 stater. I dag 193 stater.
 • Skapt med henblikk på å sikre fred
 • Arbeider for fred, menneskerettigheter, bekjempelse av fattigdom og løsninger på klimakrisen.
 • Medlemskap krever at man underskriver FN-pakten. 
  • Pakten bygger på statssuverenitetsprinsippet, dvs. at suverene stater har rett til å styre seg selv. Hvis en medlemsstat blir truet eller angrepet av en annen, så gir det FN rett til å gripe inn. FN kan bidra med å beskytte stater som er truet av større og mektige fiender. 
  • FN-pakten fastslår at det er forbudt å bruke våpen i en konflikt med en annen stat.
 • Suverenitetsprinsippet betyr imidlertid at konflikt internt i et land eller en desidert borgerkrig ikke er noe FN kan gripe inn i. Man innførte derfor Responsibility to protect for å imøtegå dette.
 • Responsiblity to protect (R2P): Innebærer at FN skal gripe inn for å forebygge og motarbeide folkemord samt krigsforbrytelser
 • Vedtak i FN kalles resolusjoner.
 • FNs virkemidler
  • Diplomati: FN utnevner en spesialutsending til å megle mellom partene.
  • Fredsbevarende styrker: Observatører og soldater som overvåker våpenhvile og fungerer som skjold mell...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn