EU

 • EU er et overstatlig samarbeid mellom en rekke europeiske stater.
 • Grunnsteinen til EU ble opprettet i 1951. Formålet var å få Europa på fote igjen etter andre verdenskrig, samt å unngå krig i Europa.
 • EUs oppbygning
  • Det Europeiske Råd:
   • Består av stats- og regjeringsledere.
   • Fastlegger EUs politiske dagsorden.
   • Utnevner en rekke nøkkelposter i EU.
  • Ministerrådet:
   • 27 ministre, 1 fra hvert medlemsland, hvilken avhenger...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn