Internasjonale forhold

På de neste sidene dekker vi emner som handler om internasjonale forhold:

Her kan du lese et utdrag fra FN

 • FNs bærekraftmål
  • Utrydde fattigdom.
  • Utrydde sult.
  • God helse (Sikre et sunt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper).
  • God utdanning (Sikre alle lik adgang til kvalitetsutdannelse og fremme alles muligheter til livslang læring).
  • Likestilling mellom kjønnene.
  • Rent vann og gode sanitærforhold.
  • Ren energi for alle.
  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst (Fremme vedvarende, inklusiv og bærekraftig vekst, full og produktiv beskjeftigelse samt anstendig arbeid til alle.)
  • Innovasjon og infrastruktur (Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bærekraftig industrialisering og understøtte innovasjon).
  • Mindre ulikhet.
  • Bærekraftige byer og samfunn (Gjøre byer, lokalsamfunn og bosettelser inkluderende, sikre, robuste og bærekraftige).
  • Ansvarlig forbruk og produksjon.
  • Stoppe klimaendringene.
  • Liv under vann (Bevare og sikre bærekraftig bruk av verdens hav og deres ressurser).
  • Liv på land (Beskytte, gjenopprette og støtte bærekraftig bruk av økosystemer på land, bekjempe ørkendannelse, stanse utpining av jorden og tap av biodiversitet).
  • Fred og rettferdighet.
  • Samarbeid for å nå målene.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn