Sosialisering

  • Sosialisering: Den prosessen hvor barn og unge lærer samfunnets normer, roller og verdier. Sosialiseringen gjør det mulig å lykkes i samfunnet og i sosiale fellesskaper. Foregår gjennom hele livet.
  • Typer sosialisering:
    • Primær sosialisering: Den sosialiseringen som foregår i familien. Familiens oppdragelse av barnet. Starter i det øyeblikket barnet er født.
    • Sekundær sosialisering: Den sosialiseringen som foregår utenfor hjemmet, f.eks. på skolen, ved fritidsaktiviteter, fra venner og medier.
  • Rolle: En bestemt posisjon i en sosial situasjon, f.eks. elev. Til en rolle er det knyttet en rekke forventninger til hvordan man skal oppføre seg. Man kan godt ha mer enn én rolle.
  • Rollekonflikt: Når man har to uforenelige roller i en gitt situasjon, hvor det ikke kan la seg gjøre å leve opp til alle forventningene til begge rollene.
  • Krysspress: Presset man opplever fra forskjellige rolle...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn