Sosialisering

  • Sosialisering: Den prosessen hvor barn og unge lærer samfunnets normer, roller og verdier. Sosialiseringen gjør det mulig å lykkes i samfunnet og i sosiale fellesskaper. Foregår gjennom hele livet.
  • Typer sosialisering:
    • Primærsosialisering: Den sosialiseringen som foregår i familien. Familiens oppdragelse av barnet. Starter i det øyeblikket barnet er født.
    • Sekundærsosialisering: Den sosialiseringen som foregår utenfor hjemmet, f.eks. på sko...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn