Rasisme og diskriminering

  • Rasisme: Diskriminering av mennesker basert på deres etniske bakgrunn eller hudfarge.
  • Diskriminering: Forskjellsbehandling av mennesker, f.eks. på grunn av kjønn, religion eller hudfarge.
  • Hatefulle ytringer: Å true eller fremme hat mot noen på bakgrunn av deres hudfarge, etnisitet, seksualitet, livssyn mfl.
  • Hatefulle ytringer er ulovlige, men det kan være vanskelig å avgjøre når en ytring er ulovlig og når den faller under ytringsfriheten (retten til å si sin mening). 
  • Holdninger til ytringsfrihet og hatefulle ytringer
    • Noen mener at ytringsfriheten trues av lovgivning som forbyr hatefulle ytringer. De fremhever at ytringsfriheten er en forutsetning for demokratiet og en viktig måte å få ny kunnskap på. 
    • Andre mener at vi har et ytringsansvar, det vil si et ansvar for å uttrykke oss hensynsfullt om ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn