Kultur og kulturforskjeller

 • Kultur: Samlebetegnelse for en gruppes eller et samfunns normer, verdier, språk, skikker og ferdigheter. Overføres fra generasjon til generasjon. Vil med tiden gradvis endre form.
 • Hovedkultur: Den dominerende kulturen i et samfunn.
 • Delkultur: En minoritetskultur som skiller seg fra hovedkulturen, f.eks. i forhold til verdier, klesstil eller levemåte, men som stadig er en del av hovedkulturen, f.eks. veganere.
 • Motkultur: En minoritetskultur som utfordrer hovedkulturen og tar avstand fra hvordan hovedkulturen lever.
 • Den norske kulturen har endret seg gjennom tiden
  • Språket har utviklet seg.
  • Der har skjedd en sekularisering, dvs. kristendommens rolle har blitt mindre.
  • Vi har begynt å spise matvarer fra andre deler av verden.
  • Familien har endret seg.
   • Tidligere bodde man i storfamilier, hvor flere generasjoner bodde sammen og hvor alle bidro til arbeidsfellesskapet i hjemmet. I takt med industrialiseringen ble storfamilien mindre utbredt.
   • Det har skjedd en funksjonstapping av familien. Dvs. at staten har overtatt en rekke av de ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn