Kjønn, kjønnsroller og seksualitet

  • Kjønnsrolle: En form for rolle. Kjønnsroller er roller hvor krav og forventninger handler om ens kjønn.
    • Forventningene til hva en «riktig» gutt og jente er, læres typisk i sosialiseringen. F.eks. har der vært forskjellige forventninger til gutter og jenter i forhold til sex. Gutten forventes typisk å være den som tar initiativ. Jenter forventes å være tilbakeholdende og kan oppleve negative sanksjoner hvis de har sex.
    • Kjønnsroller endrer seg over tid og er forskjellige fra samfunn til samfunn.
    • Noen mener at de egenskapene som knyttes til kjønnene er medfødte, mens andre mener at de er tillærte.
    • Noen mener at det er en tendens til at noen av de verdiene som knyttes til mannsrollen, f.eks. rasjonalitet, vurderes høyere enn verdier som knyttes til kvinnerollen, f.eks. empati. Det har konsekvenser for hvordan man oppfatter menn og kvinner samt deres m...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn