Innvandring og integrering

 • Etnisk gruppe: Gruppe som deler opprinnelse. Har en rekke felles kjennetegn som gjør at man kan skille dem fra andre grupper i samfunnet. Kjennetegn kan være religion, språk, tradisjoner og historie. Folkegruppe er et synonym.
 • Etniske grupper i Norge
  • Etniske nordmenn: Norsk som morsmål, felles opprinnelse, langvarig tilknytning til den norske kulturen.
  • Samer: Urfolk i Norden. Etnisk gruppe som er spredt over flere land. Levde i Norge før det het Norge. Samisk som morsmål. Opprinnelig nomader som levde av jakt og sanking. Har tradisjoner og ritualer som skiller seg fra hovedkulturen.
  • Nasjonale minoriteter
   • Skogfinner: Etterko...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn