Identitet og kultur

Her kan du lese sammendraget vårt av en rekke emner som omhandler identitet og kultur.

Her kan du lese et utdrag fra Innvandring og integrering

 • Fornorskning: Den norske staten forsøkte å assimilere de etniske minoritetene og samene. Det gjorde man ved å fjerne barn fra hjemmet og gjøre det ulovlig å snakke språket deres. Resultatet var at disse barna fikk en dårligere utdanning og klarte seg dårlig på arbeidsmarkedet. Fornorskningen førte også til et negativt syn på minoritetene, hvilket i noen tilfeller førte til rusmisbruk og sosiale problemer.
 • På 1960-tallet innså den norske staten at fornorskningen var en dårlig strategi, og i 1997 kom en unnskyldning fra den norske kongen. Norge har siden underskrevet FNs urfolkskonvensjon og opprettet Sametinget.
 • Integrasjonstyper
  • Assimilering: Innvandrere skal tilpasse hovedkulturen fullstendig, herunder gå vekk fra sine kulturelle særtegn og egen identitet.
  • Integrering: Minoriteter tilegner seg de nødvendige kunnskapene og ferdighetene som gjør dem i stand til å delta i samfunnet på like vilkår med andre, men uten at de må oppgi sin egen kultur og identitet.
 • Innvandrertyper
  • Arbeidsinnvandrere: Kommer til Norge for å søke jobb.
  • Familieinnvandrere: Kommer til Norge fordi ektefellen eller foreldrene har opphold i Norge.
  • Flyktninger: Kommer til Norge for å søke beskyttelse.
  • Utdanningsinnvandrere: Kommer til Norge for å ta utdannelse.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn