Terrorisme

  • Terrorisme: Bevisst voldelige aksjoner for å fremme politiske saker ved å skape frykt blant et stort antall mennesker.
  • Terrorisme skiller seg fra krig ved at aksjoner nesten alltid er rettet mot uskyldige sivile.
  • Terrorisme påvirker samfunnet. Frykten kan føre til politiske forandringer, synkende tillit og undergravning av menneskerettigheter i forsøket på å beskytte seg mot terror.
  • Terrorismetyper
    • Sosialrevolusjonær terrorisme. Formålet er en samfunnsrevolusjon i sosialistisk retning. F.eks. FARC.
    • Høyreekstrem eller rasistisk terrorisme. Formålet er å kjempe mot venstreorienterte, mot innvandring og mot andre raser som oppfattes som en trussel mot ens egen gruppe. F.eks. Ku Klux Klan og Anders Behring Breivik.
    • Nasjonalistisk eller separatistisk terrorisme. Formålet er at terroristenes folkegruppe skal få sin egen stat eller at folket deres skal samles i en allere...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn