Menneskerettigheter

 • Menneskerettigheter er et sett av rettigheter og friheter som man har i kraft av å være menneske. Bygger på en forutsetning om at alle mennesker har samme verdi. Menneskerettighetene er universelle. Dvs. at de gjelder for alle, uansett kjønn, klasse, nasjonalitet, religion, seksuell orientering mfl.
 • Idéen om at mennesker har noen grunnleggende rettigheter kan spores tilbake til Antikken, hvor filosofer mente at mennesker har noen rettigheter som dyr ikke har, fordi mennesker er den eneste arten som har en samvittighet.
 • Forskjellige stater og organisasjoner har vedtatt forskjellige sett av menneskerettigheter.
 • FN og menneskerettigheter
  • FN har vedtatt flere konvensjoner og erklæringer om menneskerettigheter.
  • Verdenserklæringen for menneskerettigheter
   • Vedtatt av FN i 1948.
   • Består av 30 artikler.
   • Slår fast at alle har visse naturgitte rettigheter som ingen, heller ikke staten, kan ta fra dem.
   • Alle 193 land har signert den.
   • Ikke rettslig bindende. De fleste rettigheter er derfor skrevet inn i konvensjo...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn