Bærekraftig utvikling

 • Bærekraftig utvikling: En utvikling som dekker behovene for de menneskene som lever nå, uten å redusere muligheten for at fremtidige generasjoner kan få dekket sine behov.
 • Fossile brensler: Kull, olje og gass.
 • Fornybare ressurser: Ressurser som enten finnes i ubegrensede mengder eller ressurser som naturen er i stand til å gjenskape. Sol og vind er fornybare ressurser.
 • Verdens biokapasitet: Hvor mye ressurser jorden kan produsere på et år.
 • Verdens økologiske fotavtrykk: Hvor mye ressurser mennesker bruker på et år.
 • Lineærøkonomi: Et samfunn hvor varer kastes etter bruk. Ressursene som brukes til å fremstille varene tas ikke vare på.
 • Sirkulærøkonomi: Et samfunn hvor produksjon og forbruk er organisert på en måte så ressurser gjenbrukes.
 • FN
  • I 2015 vedtok FN 17 bærekraftmål, som gjelder for alle land.
  • Det er et sentralt bærekraftmål for FN å stoppe klimaendringer, men målet kan komme i konflikt med målet om å utrydde fattigdom.
   • Problemet er at den måten man hittil har fått et land ut av fattigdom er via industrialisering. Industrialisering øker forbruket av fossile brensler, hvilket bidrar til klimaforandringer.
   • Fattige land vil gjerne ha lov til å slippe ut mer CO2 for å øke levestandarden og få befolkningen ut av fattigdom. De vil gjerne ha de samme mulighetene som rike land har hatt.
  • IPCC: FNs klimapanel. Har i oppgave å skrive vitenskapelige rapporter om klimaendringer. Har dokumentert hva en økning av gjennomsnittstemperaturen fører til
   • Ekstreme hetebølger som vil gjøre deler av verden ubeboelig.
   • Langvarige tørkeperioder, som gir mangel på vann og fører til skogbranner.
   • Ekstremvær.
   • Massedød av plante- og dyrearter.
   • Spredning av sykdom.
   • Sult.
   • Folk på flukt.
  • Parisavtalen
   • Juridisk bindende avtale mellom 196 stater om at den globale temperaturstigningen skal begrenses til under 2 grader, og at de arbeider for å holde den på maksimalt 1,5 grader. Inneholder klimafinansiering til u-land. Inngått i 2015.
   • Kritiseres for ikke å inneholde en realistisk plan for hvordan 1,5 graders målet nås.
   • Kritiseres for ikke å inneholde sanksjoner for de som ikke skulle overholde avtalen.
  • Debatt...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn