Andre emner

På de neste sidene dekker vi følgende emner:

Her kan du lese et utdrag fra Bærekraftig utvikling

 • Politikere kan gjøre det lettere for forbrukerne og virksomhetene å ta de bærekraftige valgene. F.eks. via
  • Dulting: Å gi en vennlig dult. Det kan eksempelvis være ved å sette Svanemerket på miljøvennlige produkter. På den måten blir det lettere for forbrukerne å ta miljøvennlige valg og virksomheter får en grunn til å tenke over miljøet når de fremstiller en vare.
  • Panteordning: En belønning til folk som velger å bytte eller levere inn ting som forurenser. F.eks. vedovner, fritidsbåter og campingvogner.
  • Fritak fra avgifter: Man kan fjerne avgifter på varer man gjerne vil ha forbrukerne til å kjøpe, f.eks. på elbiler.
  • Bompenger: Avgift for bruk av veier. Inntekter brukes på nye veier, sykkelstier og bedre kollektivtilbud. Idéen er at hvis man gjør det dyrere å kjøre bil, vil flere velge mer klimavennlige transportformer.
  • Avgifter på CO2-utslipp: Formålet er å gjøre det dyrere å slippe ut CO2. Avgifter gjør også at det kan betale seg for virksomhetene å omstille produksjonen så de slipper å betale avgiften.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn