Samfunns­kunnskap | Sammendrag

Dette er vårt sammendrag av Samfunnskunnskap. Sammendraget gir deg et overblikk over store deler av pensum i Samfunnskunnskap, så du er godt forberedt til den daglige undervisningen og til eksamen. 

Sammendragene dekker følgende:

Her kan du lese et uddrag fra Norsk politikk

 • Staten har overført en rekke oppgaver og beslutninger til kommuner og fylkeskommuner ut fra et prinsipp om at beslutninger skal tas så tett på borgerne som mulig.
 • Det er lettere for borgerne å påvirke politikken når den treffes på et lavere nivå.
 • Kommuner og fylkeskommuner har folkevalgte organer, som kan ta stilling til de spørsmålene som har blitt overført fra staten:
  • I fylkeskommuner er det Fylkestinget som er det folkevalgte organet.
  • I kommuner er det kommunestyret, bortsett fra i Bergen og Oslo, hvor det heter bystyre.
  • Oslo er både en kommune og et fylke. Her ivaretar bystyret oppgaver på begge nivåer.
 • Politikerne i kommuner og fylkeskommuner er typisk ikke fulltidspolitikere.
 • I lokaldemokratiet arbeider det administrative medarbeidere som har ansvaret for å gjennomføre det som vedtas.
 • Formannskapsmodellen:
  • En modell som de fleste av landets kommuner og fylkeskommuner er styrt etter.
  • ¼ av representantene i kommunestyret/fylkestinget velges ut til formannskapet.
  • Formannskapet forbereder de sakene som skal tas opp i kommunestyret/fylkestinget, og har ansvaret for at de blir ført ut i livet.
  • Det politiske arbeidet ledes av en ordfører.
  • Kommuner/fylkeskommuner som bruker denne modellen har ansatt en rådmann, som har ansvaret for den daglige driften av (fylkes-)kommunen.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Samfunnskunnskap | Sammendrag

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 22.05.2023
  Skrevet av Elev på Vg1
 • 19.04.2023
 • 08.12.2022
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 07.12.2022
  Skrevet av Elev på Vg3