Hjelp til Samfunnskunnskap

Her får du hjelp til Samfunnskunnskap på Vgs. Våre kompendier går gjennom mange av fagets viktigste emner på en lettforståelig måte. Våre sammendrag gir deg en oversikt over store deler av pensum og hjelper deg med å bli godt forberedt til eksamen.