Samfunnsfaglig engelsk eksamen | Høst 2017

Dette er Studienetts study guide til eksamen i Samfunnsfaglig engelsk fra 28. november 2017. Her får du utmerket hjelp til å besvare samtlige av eksamenssettets oppgaver, omhandlende politikk i USA og i Storbritannia.

Vi gir deg oppsummeringer, analyser og fokuspunkter i forbindelse med tekstene og spørsmålene som ble gitt til eksamen i Samfunnsfaglig engelsk høsten 2017.

Task 1

Short answer

Answer both 1A and 1B.

1A

In the box below you will find an extract from the Inaugural Address given by Donald Trump in January 2017.

Comment on some of the language features and literary devices Donald Trump uses in his speech and how they enhance his message. Support your answer by giving examples from the text.

1B

In the box below you will find an extract taken from the start of the poem ‘Let America Be America Again’, written by the African American poet Langston Hughes in 1935. Some modern-day political critics have claimed that these lines of poetry have become important again under the Trump Presidency.

Comment briefly on why some critics might feel these lines of poetry have become important again in America today. Use examples from the extract in your answer.

Task 2

Long answer

Choose one of the alternatives A, B, C, or D.

2A

Referring to the material in Appendix 1, discuss how America’s international role has changed over recent decades.

2B

In an interview with GQ magazine President Obama said that he had not fully understood, until he became President himself, how weak the power of the US Presidency is.

Referring to what you know about the American political system, discuss Obama’s statement about the power of the US Presidency.

2C

In the aftermath of the EU referendum of 2016, the British Prime Minister, Theresa May, called for a snap election in June 2017.

Read the material in appendix 2. Discuss what this material says about the political situation in the UK today.

2D

Since the Brexit referendum in June 2016, the UK government has entered the negotiation process to leave the EU.

Referring to the material in the box below, discuss how the UK's international role might change due to its decision to leave the EU.

Further help

In addition to this study guide, we also recommend that you read our general guide for the written exam in English:

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag, internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk eller engelskspråklig litteratur og kultur. Vi forteller deg i detalj hvordan de fire forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

You can also read our extensive guide to English grammar:

Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Samfunnsfaglig engelsk eksamen | Høst 2017

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 07.06.2019
    Skrevet av Elev på Vg3
    Gode tips til hva og hvordan man kan skrive