Samfunns­faglig engelsk eksamen | Vår 2019

Dette er Studienetts oppgavehjelp til Samfunnsfaglig engelsk fra Vår 2019 (4. juni 2019). Her hjelper vi deg gjennom alle oppgavene med sammendrag, analysehjelp og fokuspunkter.

Task 1

Short answer

Answer both tasks 1A and 1B.

1A

Sarah Kendzior, the journalist behind the text in the box below, represents one side of the debate in October 2018 on the appointment of Brett Kavanaugh to the Supreme Court in the US.

Briefly comment on and explain the effects of some of the language features and/or literary devices Sarah Kendzior uses to support her argument. Use examples from the text in your answer.

1B 

Briefly comment on what the statistics in the graph below suggest about the political attitudes of American voters.

Task 2

Long answer

Answer either task A, B, C, or D. 

2A 

Read the material in Appendix 1.

Using the material in Appendix 1, discuss freedom of the press in the USA today.

2B 

Low voter turnout has been an issue in American politics for years, and many commentators fear that this could threaten democracy. In fact, the American educator Robert M. Hutchins once said that “[t]he death of democracy […] will be a slow extinction from apathy, indifference, and undernourishment.”

Using the material in the box below, discuss the possible consequences of the low voter turnout in US elections.

2C 

Historical events influence a country’s development.

Discuss how some aspects of the historical events listed below have influenced the development of British society.

  • The British Empire
  • The World Wars

2D 

Using the pictures below, discuss what they suggest about divisions in the UK after the EU referendum.

Mere hjelp

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag eller engelsk programfag. Vi forteller deg i detalj hvordan de forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Samfunnsfaglig engelsk eksamen | Vår 2019

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.