Samfunnsfag­lig engelsk eksamen | Høst 2020

Dette er Studienetts oppgavehjelp til Samfunnsfaglig engelsk fra Høst 2020 (24. november 2020) om emnet politics. Her hjelper vi deg gjennom alle oppgavene med sammendrag, analysehjelp og fokuspunkter.

Task 1 – Short Answer

Answer both task 1a and 1b

1a

Briefly comment on and explain the effect of some of the language features and/or literary devices Marie L. Yovanovitch, former US ambassador to Ukraine, uses to enhance the message in her text in the box below. Use examples from the text in your answer. 

1b

Briefly comment on what the statistics in the box below suggest about Americans’ support for democracy. 

Task 2 – Long Answer

Answer either task a, b, c or d

2a

Read the material in Appendix 1.

Discuss what the American presidential results in 2000, 2008 and 2016 suggest about the state of democracy in the USA.

You may find the information in 1a and 1b useful when answering the task.

2b

In a recent survey Americans were asked which social issues were the most important to them, and the top issues that were mentioned are given in the box below.

Choose two of these issues and discuss some reasons why they are important to people in the United States today. 

2c

A survey from March 2019 by the Social Mobility Barometer shows that 39% of the respondents believe that moving up in British society is becoming harder.

Using the material below, discuss reasons why some people claim that social mobility in the UK is becoming harder for people from less advantaged backgrounds. 

2d

Using the material below and what you have learned in your studies, discuss the role of the Labour Party in British politics today. 

Mere hjelp

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag, internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk eller engelskspråklig litteratur og kultur. Vi forteller deg i detalj hvordan de fire forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Samfunnsfaglig engelsk eksamen | Høst 2020

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.