Samfunns­faglig engelsk eksamen | Høst 2019

Dette er Studienetts oppgavehjelp til Samfunnsfaglig engelsk fra Høst 2019 (26. november 2019). Her hjelper vi deg gjennom alle oppgavene med sammendrag, analysehjelp og fokuspunkter.

Task 1

Answer both task 1a and 1b.

1a

In the box below you will find a commentary by the journalist John Naughton.

Briefly comment on and explain the effects of some of the language features and/or literary devices John Naughton uses to support his argument. Use examples from the text in your answer.

1b

Using the information in the graph below, briefly comment on Noah C. Beaumond’s statement.

Task 2

Answer either Task a, b, c or d.

2a

Read the material in Appendix 1.

Referring to the lyrics by Tom Russell in Appendix 1, discuss the political conflict that has developed over the proposed building of a wall between the USA and Mexico.

2b

Read the material in Appendix 2.

Using this material, discuss the historical development of the American dream and what position it has in the USA today.

2c

According to the Joseph Rowntree Foundation, thirty per cent of children, or 4.1 million, were living in relative poverty in 2017-18 in the UK and 70% of children living in poverty were in working families. This means that in a typical classroom of 30 children, nine would come from a household in poverty.

Using the material in Appendix 3, discuss some of the reasons for child poverty in the UK.

2d

The United Kingdom joined the European Economic Community, as the EU then was called, on 1 January 1973. However, this proved controversial at the time and a referendum on whether the UK should remain part of the Community was held in 1975 with a 67.23% vote in favour of continued membership. In 2016 there was a new referendum where 51.89% voted to leave the EU.

Referring to the quote in the box below, discuss whether the EU referendum in 2016 in the UK has created political problems rather than resolving them.

Mere hjelp

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag eller engelsk programfag. Vi forteller deg i detalj hvordan de forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Samfunnsfaglig engelsk eksamen | Høst 2019

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 20.11.2020
    Skrevet av Elev på Vg3