Samfunns­faglig engelsk eksamen | Vår 2021

Dette er vår oppgavehjelp til Samfunnsfaglig engelsk fra Vår 2021 (25. mai 2021). Her hjelper vi deg gjennom alle oppgavene med sammendrag, analysehjelp og fokuspunkter.

Task 1 – Short Answer 

Answer both tasks a and b. 

1a 

The text in the box below is an editorial by the New York Times written prior to the US presidential election in November 2020. 

Briefly comment on and explain the effects of some of the language features and/or literary devices used in the editorial to enhance the message. Use examples from the text in your answer.

1b 

The editorial in task 1a, written by detractors of Donald Trump, offers a harsh evaluation of Trump’s presidency. 

Briefly comment on whether the statistics below support the strong message about President Trump in task 1a.

Task 2 – Long Answer 

Answer either a, b, c or d

2a 

Using the material in 1a and 1b and the comment in the box below, discuss some reasons why polarization in the USA is threatening its democratic foundation.

2b 

Using the quote and the statistics below, discuss some of the problems arising from economic inequality in the USA today.

2c

 Black History Month (BHM) in the UK is celebrated in October. 

Using the material in Appendix 1 and your knowledge of British history and social issues in the UK, discuss why some Britons feel the need for a Black History Month.

2d 

Consider the statistics and illustrations in Appendix 2. 

Referring to the statistics and illustrations, discuss some of the reasons why Britons believed that health, the economy and Brexit were the most important issues facing Britain in January 2021.

Mere hjelp

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag eller engelsk programfag. Vi forteller deg i detalj hvordan de forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

Engelsk grammatikk

Dette er Studienetts veiledning til engelsk grammatikk. Vi gjennomgår de områdene innenfor engelsk grammatikk som du kan møte i videregående skole. Veiledningen er generell, og den fokuserer for eksempel ikke på forskjellene mellom engelsk grunnkurs og engelsk som programfag på vg2- og vg3-nivå.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Samfunnsfaglig engelsk eksamen | Vår 2021

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.