Samfunnsfag rapport

Bli bedre å skrive rapport i samfunnsfag!

Les gjennom et godt utvalg av rapporter i samfunnsfag for å få hjelp til din egen. Få en idè om hva som kreves av en god rapport, samt få tips til virkemidler og oppsett. Finn en mal for rapport og hent inspirasjon til din rapport i samfunnsfag.