Kompendier til Samfunnsfag

Her kan du se våre kompendier til Samfunnsfag på VGS. Kompendiene gjennomgår en del av de vanligste temaene du skal jobbe med i Samfunnsfag, for eksempel globalisering og kriminalitet. Du kan bruke kompendiene til å få en overskuelig gjennomgang av et bestemt tema du gjerne vil vite mer om, eller for å lese deg opp til din eksamen i Samfunsfag.

 • Velferdsstaten Samfunnsfag, Sosialkunnskap

  Her finner du kompendiet vårt om velferdsstaten. I kompendiet hjelper vi deg med å forstå hva en velferdsstat er, hvilke ulike velferdsmodeller som finnes, og hvilke utfordringer den norske velferdsst (…)

 • Kriminalitet Samfunnsfag, Sosialkunnskap, Sosiologi og sosialantropologi

  Her finner du kompendiet vårt om kriminalitet. I kompendiet hjelper vi deg med å forstå hva kriminalitet er, hvilke årsaker det kan være til at folk begår kriminalitet, hvordan man kan forebygge krimi (…)

 • Globalisering Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag, Sosiologi og sosialantropologi

  Her finner du kompendiet vårt om globalisering. Globalisering betyr at verden bindes tettere sammen. Det gjelder både økonomisk, politisk og kulturelt. Globalisering er et komplekst fenomen som du oft (…)

 • EU Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag

  Den Europeiske Union er et overstatlig samarbeid mellom en rekke europeiske stater. EU spiller en stor rolle i Norge, fordi EU er en av Norges viktigste handelspartnere og på grunn av EØS-avtalen. I k (…)