Tips til særemne

Her gir vi deg 15 gode råd og tips til hvordan man kan lage et særemne i faget Norsk på Vg3. 

Du kan bruke de fleste av disse tipsene uansett om du utformer særemnet som en skriftlig oppgave eller en muntlig framføring.

Studienetts tips til særemnet/fordypningsoppgaven:

 1. Lærerens tips nr. 1: Kom i gang så tidlig som mulig (ja, dette er et godt tips, men det betyr ikke at du ikke kan lage et bra særemne selv om du er litt sent ute).
 2. Positive avtaler. Hvis du har vanskelig for å motivere deg selv til å lese og skrive kan du lage positive avtaler med deg selv om belønning. For eksempel: Når jeg har lest xx/skrevet xx kan jeg se en episode av Game of Thrones (eller hva som helst som er en god belønning for deg).
 3. Lag en tidsplan som er realistisk for deg.
  Se forslag til en tidsplan her.
 4. Finn et "originalt" emne, altså et emne som andre ikke skriver om. Dette vil gjøre særemnet ditt mer interessant og gi deg flere poeng hos læreren. Prøv, så vidt det er mulig, å velge et emne du brenner for.
  Se mer om emnevalg her.
 5. Bruk minst to forskjellige kilder som sekundærlitteratur. Det teller mye om du har mer enn én kilde til kunnskap om emnet du skriver om. Dette vil gjøre oppgaven din mer nyansert. 
  Se mer om materialvalg og sekundærlitteratur.
 6. Les tekstene flere ganger: Sørg for å lese tekstene/se filmene som du skal skrive om mer enn én gang (i hvert fall de viktigste delene). Når man leser en tekst for andre gang forstår man den mye bedre og man kan skrive en mye bedre analyse.
 7. Ta notater underveis når du leser bøkene/tekstene du skal bruke i oppgaven. Notatene vil lette skriveprosessen senere.  
  Se mer om å ta notater.
 8. Begynn tidlig med å analysere. Analysen er den viktigste delen av særemnet ditt. Det er derfor viktig å begynne så tidlig som mulig å lage noen små analyser av verket. Det kan være analyser av personer, språk, miljø, tema, fortellerteknikk, virkemidler eller lignende. Jo før du begynner med dette, jo bedre blir de endelige analysene dine og dermed hele særemnet. Mer om analyse i særemnet.
 9. Lag en foreløpig problemstilling som du kan arbeide ut i fra. Problemstillingen kan alltids endres og justeres i løpet av prosessen. Den hjelper deg med å finne ut hva du skal fokusere på i analysen din.
  Mer om problemstilling i særemnet.
 10. Lag en oversikt over hvilke kapitler og underkapitler du vil ha med i særemnet ditt. Dette vil gi deg bedre overblikk og hjelpe deg med å sortere hva som er viktig og mindre viktig for oppgaven din.
  Se mer om oppbygning og disposisjon for særemnet.
 11. Finn fokuset i analysen din: Man kan ikke analysere alt i et særemne. Derfor er det viktig å velge å fokusere på noen få momenter i analysen din, og dermed velge vekk andre ting. Det er bedre å gå i dybden på noen få ting enn å skrive en overfladisk analyse av alle momentene i verket.
  Se mer om analyse i særemnet.
 12. Lag gjerne en sammenligning: Å sammenligne to tekster i særemnet er ofte en god idé fordi du da får mulighet til å vise hva som er spesielt med tekstene.  
  Se mer om sammenligning her.
 13. Lag en analyse av språkbruken i verket du skriver om. Språk er en viktig del av norskfaget og det teller alltid positivt å lage en analyse av språklige virkemidler.
  Se mer om analyse av språklige virkemidler her.
 14. Bruk sitater og kildehenvisninger underveis i oppgaven. Dette er viktig! Husk også kildelisten.
  Mer om bruk av sitater. Mer om kilder, fotnoter og kildeliste.
 15. Utform særemnet i et objektivt og nøytralt språk akkurat som i en akademisk artikkel. Ikke skriv "jeg synes", "jeg tror" osv.
  Se mer om språk og skrivestil i særemnet.

Studienetts oppskrift på særemnet/fordypningsoppgaven

Med vår oppskrift får du mange flere tips og all den hjelpen du trenger til særemnet. Du får hjelp til:

 • Å forberede særemnet (valg av emne, kilder og problemstilling)
 • Å bygge opp særemnet (mal og disposisjon)
 • Å lage analyse, tolkning og drøfting
 • Å skrive innledning og konklusjon
 • Oppsett av oppgaven
 • Språk, sitater og kildebruk
 • Muntlig presentasjon + å lage en PowerPoint-presentasjon

Se oppskriften til særemne/fordypningsoppgave her...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn