Språk i særemnet

Husk språket!

Du må huske på at faget er norsk, og at det derfor er viktig at du har fokus på språket og hvordan du formidler kunnskapene dine. Du blir vurdert i hvordan du staver, setter kommaer og annen tegnsetting, hvordan du argumenterer og binder sammen setningene.

Det betyr at du skal tenke over hvordan du formulerer deg i teksten din. En korrekt og variert språkføring teller mye i fordypningsoppgaven.

Objektiv stiltone

I fordypningsoppgaven er det viktig at du formulerer deg saklig og korrekt. Ikke bruk dialekt, slang, overdrivelser eller talemålsnært språk. Du skal aldri ta utgangspunkt i egne personlige synspunkter eller meninger. Unngå derfor formuleringer som: ”jeg synes… /jeg føler…”.

Derimot skal du bruke et objektivt og nøytralt språk. Du kan godt bruke vendinger som “man” eller ”vi”, eller passivkonstruksjoner som ”i teksten understrekes det at ...”, ”av teksten fremgår det at ...” osv.

Hold deg til saken og formuler deg klart og tydelig.

Et variert og faglig språk

I tillegg til at du skal formulere deg korrekt, er det viktig at du formulerer deg på en måte som gjør oppgaven din interessant å lese. Dette gjør du først og fremst ved å bruke et variert språk med et stort ordfo...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn