Oppsett av særemne

Her gir vi noen råd og tips til oppsett av særemnet/fordypningsoppgaven. Oppsett og layout handler om å gjøre oppgaven innbydende og gi den en oversiktlig og "akademisk" struktur.

Vi kommer blant annet inn på de ulike delene av særemnet og hvordan du kan lage tittel, kapitler og avsnitt i et særemne.

Særemnet skal inneholde noen bestemte deler:

  • En forside med: tittel på særemnet, navnet ditt og klassen din, skolen din, dato og evt. en illustrasjon.
  • En innholdsfortegnelse som viser særemnets kapitler med sidetall (dette kan lages automatisk i skriveprogrammet ditt).
  • Selve oppgaven med innledning, hoveddel og konklusjon.
  • En kildehenvisning/litteraturliste til slutt (les evt. mer om kildebruk og kildehenvisning her).
  • Evt. vedlegg/bilag (illustrasjoner, tabeller, tekster, bilder). Vedlegg nummereres etter den rekkefølgen de kommer i særemnet.

I tillegg:

  • Skriv med skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5. Bruk en vanlig skrifttype som for eksempel Calibri eller Times New Roman. Ikke bruk flere forskjellige skrifttyper, hold deg til én.
  • Bruk den standardmargen som skriveprogrammet ditt foreslår.
  • Sett inn sidetall nederst på sidene i oppgaven.
  • Lag en ny overskrift når du begynner på et nytt hovedavsnit...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn