Mal og disposisjon for særemne

Her får du en overordnet mal for oppbygging av et særemne som du kan skrive oppgaven din etter.

Særemnet kan deles inn i tre faste deler, innledning, hoveddel og konklusjon. Disse deler faller naturlig etter hverandre som du kan se i vår mal under.

Mal for særemneskriving

1. Innledning

Presentasjon av emnet, materialet og problemstillingen + ev. vurderinger knyttet til valg av problemstilling og arbeidsform.

2. Hoveddel

Utl...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn