Særemne (Fordypningsoppgave) | Oppskrift
Guide til skriftlig særemne

Mal og disposisjon for særemne

5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 (212 anmeldelser)

Her får du en oversiktlig mal for et særemne i norskfaget på Vg3. Malen viser deg hvordan du kan bygge opp særemnet ditt og hvilke deler du skal ha med.

Vi hjelper deg også med å lage en disposisjon for særemnet ditt, sånn at du får styr på oppgaven.

Du får:

  • En mal for særemnet
  • Tips til hvordan du lager disposisjonen din
  • Et eksempel på en disposisjon

Avsnittet om mal og disposisjon er en del av Studienetts oppskrift på et særemne i norsk på Vg3. Vår mal viser hvordan du kan bygge opp ditt særemne slik at fordypningsoppgaven din blir best mulig.

Disposisjonen din

Før du begynner på skrivingen, er det en veldig god idé å lage en struktur for oppgaven din, en disposisjon. Dette kan du gjøre ut ifra malen over. I disposisjonen skal du bestemme deg for hvordan oppgaven omtrent skal bygges opp, og hvilke momenter som skal være med. Disposisjonen skal fungere som rammen for besvarelsen din.

Klikk her og les Nettboken nå

Dette er et utdrag av siden Mal og disposisjon for særemne i nettboka Særemne (Fordypningsoppgave) | Oppskrift. Klikk på les mer nå for å få tilgang til hele teksten.

Her får du en overordnet mal for oppbygging av et særemne som du kan skrive oppgaven din etter.

Særemnet kan deles inn i tre faste deler, innledning, hoveddel og konklusjon. Disse deler faller naturlig etter hverandre som du kan se i vår mal under.

Mal for særemneskriving:
1. Innledning 
Presentasjon av emnet, materialet og problemstillingen + ev. vurderinger knyttet til valg av problemstilling og arbeidsform.
2. Hoveddel ...[Les mer nå]