Særemne (Fordypningsoppgave) | Oppskrift
Guide til skriftlig særemne

Konklusjon

5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 (212 anmeldelser)

Trenger du hjelp til å skrive konklusjonen i særemnet ditt? Da finner du det her!

Du får gode råd og tips til hvordan du kan konkludere og runde av særemnet ditt.

Studienetts oppskrift på et særemne i norsk viser deg:

  • Hva en konklusjon går ut på, og hva du skal ha med
  • Hvordan du kan skrive konklusjonen
  • Eksempel på konklusjon i et særemne

Oppskriften inneholder også hjelp til alle de andre delene av særemnet: innledning, analysedel, tolkning, drøfting, kildeliste, sitatbruk, muntlig framføring med mere.

Klikk her og les Nettboken nå

Dette er et utdrag av siden Konklusjon i nettboka Særemne (Fordypningsoppgave) | Oppskrift. Klikk på les mer nå for å få tilgang til hele teksten.

Fordypningsoppgaven din skal munne ut i en konklusjon. Her skal du kort oppsummere de viktigste poengene i analysen/tolkningen/drøftingen din.

Har du svaret klart og nyansert på problemstillingen? Konklusjonen er siste mulighet til å overbevise leseren om at nettopp dette er tilfelle.

Formuler deg generelt om både oppgaven og problemstillingen din: Hva er du overordnet sett kommet frem til?

  • Hva er svaret og konklusjonene på problemstillingen?
  • Hva er de viktigste, generelle poengene og tolkningene i fordypningsoppgaven din?
  • Hva kan du konkludere ut fra det du har kommet frem til i undersøkelsene dine?

En sirkelstruktur

Du skal forsikre deg om at avslutningen står i en naturlig sammenheng med innledningen og problemstillingen din. En måte å gjøre de...

[Les mer nå]