Konklusjon

Fordypningsoppgaven din skal munne ut i en konklusjon. Her skal du kort oppsummere de viktigste poengene i analysen/tolkningen/drøftingen din.

Har du svaret klart og nyansert på problemstillingen? Konklusjonen er siste mulighet til å overbevise leseren om at nettopp dette er tilfelle.

Formuler deg generelt om både oppgaven og problemstillingen din: Hva er du overordnet sett kommet frem til?

  • Hva er svaret og konklusjonene på problemstillingen?
  • Hva er de viktigste, generelle poengene og tolkningene i fordypningsoppgaven din?
  • Hva kan du konkludere ut fra det du har kommet frem til i undersøkelsene dine?

En sirkelstruktur

Du skal forsikre deg om at avslutningen står i en naturlig sammenheng med innledningen og problemstillingen din. En måte å gjøre de...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn