Særemne (Fordypningsoppgave) | Oppskrift
Guide til skriftlig særemne

Kildebruk og kildeliste

5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 (212 anmeldelser)

Dette er et utdrag av siden Kildebruk og kildeliste i nettboka Særemne (Fordypningsoppgave) | Oppskrift. Klikk på les mer nå for å få tilgang til hele teksten.

Det er viktig at du hele tiden er bevisst på når du bruker andres tekster, og at du refererer til de tekstene/kildene du bruker i oppgaven din på en korrekt og klar måte (både primær- og sekundærlitteraturen).

Hovedregelen er at du skal henvise til kildene når du henter informasjon direkte fra dem og når du refererer til noe det kan være ulike oppfatninger om. Opplysninger som er allment kjent trenger du ikke å dokumentere.

Det er veldig viktig at du gjør det helt klart for leseren når du gjengir noe som andre sier og når det er du selv som snakker. Du skal vise at du kan bruke innholdet i kildene som et utgangspunkt for egne analyser og tolkninger.

Henvisninger

Når du skriver noe som du har fra en bestemt kilde, skal du oppgi denne kilden med sidetall i en fotnote eller i en parentes i selve teksten (avhengig av hvilket system du/skolen din/læreren din foretrekker).

Da kan læreren din sjekke kilden din og se at poengene dine bygger på solid kunnskap fra sekundærlitteraturen din.

Fotnoter

I Word lager du fotnoter ved å klikke på funksjonen ”Sett inn fotnote” under ”Referanser”. I fotnoten s...

[Les mer nå]