Særemne (Fordypningsoppgave) | Oppskrift
Guide til skriftlig særemne

Innledning i særemnet

5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 (212 anmeldelser)

Trenger du hjelp til å skrive innledningen i særemnet ditt? Med Studienetts oppskrift på et særemne får du all den hjelpen du har bruk for.

Du får:

  • Svar på hva en innledning skal inneholde
  • Tips til hvordan du kan skrive innledningen
  • Et eksempel på en god innledning i et særemne

Oppskriften inneholder også en veiledning til hvordan du kan skrive alle de andre delene av særemnet i norsk på Vg3: analysedel, tolkning, drøfting og konklusjon.

Klikk her og les Nettboken nå

Dette er et utdrag av siden Innledning i særemnet i nettboka Særemne (Fordypningsoppgave) | Oppskrift. Klikk på les mer nå for å få tilgang til hele teksten.

Innledningen er viktig. Det er her leseren danner seg et førsteinntrykk av oppgaven din.

Du skal derfor legge mye arbeid i å lage den så spennende og interessant som mulig, og utarbeide den slik at du fanger leserens oppmerksomhet og gir ham/henne lyst til å lese videre.

Her viser vi hva innledningen som regel bør inneholde:

  • Presentasjon av temaet og problemstillingen din.
  • Kort presentasjon av primærlitteraturen, og hvorfor denne er relevant for temaet og problemstillingen din.
  • En presentasjon av hvordan du har tenkt å gå frem i oppgaven, dvs. hvilke elementer du skal undersøke nærmere og i hvilken rekkefølge.
  • Ev. en kort presentasjon av forfatteren/forfatterne.
  • Ev. kort om bakgrunnen for valg av problemstilling og arbeidsform.

Foreløpig innledning

Begynn med å skrive en foreløpig innledning. Den endelige innledning lager du til slutt, når hele oppgaven er ferdig. Først da vet du akkurat hva oppg...

[Les mer nå]