Innledning i særemnet

Innledningen er viktig. Det er her leseren danner seg et førsteinntrykk av oppgaven din.

Du skal derfor legge mye arbeid i å lage den så spennende og interessant som mulig, og utarbeide den slik at du fanger leserens oppmerksomhet og gir ham/henne lyst til å lese videre.

Her viser vi hva innledningen som regel bør inneholde:

  • Presentasjon av temaet og problemstillingen din.
  • Kort presentasjon av primærlitteraturen, og hvorfor denne er relevant for temaet og problemstillingen din.
  • En presentasjon av hvordan du har tenkt å gå frem i oppgaven, dvs. hvilke elementer du skal undersøke nærmere og i hvilken rekkefølge.
  • Ev. en kort presentasjon av forfatteren/forfatterne.
  • Ev. kort om bakgrunnen for valg av problemstilling og arbeidsform.

Foreløpig innledning

Begynn med å skrive en foreløpig innledning. Den endelige innledning lager du til slutt, når hele oppgaven er ferdig. Først da vet du akkurat hva oppg...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn