Bruk av sitater i særemnet

Du skal underbygge analysene og tolkningene dine med sitater fra primærtekstene og eventuelt også fra sekundærlitteratur.

På den måten viser du at du har et godt grep om og forståelse for tekstene, samt at poengene dine ikke er tatt “ut av det blå”. Bruk gåseøyne ”…”, og sørg for at leseren din vet hvilken tekst/forfatter du siterer fra.

  • Når du siterer fra primærlitteraturen, kan du skrive sidetallet i parentes. 
  • Når du siterer fra sekundærlitteraturen, kan du lage en fotnote eller sette henvisningen i en parentes i brødteksten.

Husk at du alltid skal bruke sitatene til noe i oppgaven din. De skal inngå som en integrert del av analysen og tolkningen, og du skal alltid kommentere dem etterpå.

Ulike typer sitater

Innbygde sitater: En god måte å bruke sitater i oppgaven din på, er å bygge sitatene inn i selve oppgaveteksten.

Da viser du at du kan bruke primærtekstene i analysen og tolkningen din på en konkret måte. Du viser også at du er tekstnær og at sitatene har en funksjon.

Eksempel:
”Jeg tenker at jeg må begynne forfra. Hvordan begynner man forfra?, spør den kriserammete mann i Naiv. Super (s. 13). Dette spørsmålet kan forstås som et gjennomgangstema i alle de tre romanene…

Lengre sitater...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn