Guide til skriftlig særemne

Den skriftlige oppgaven er den klassiske og sikre måten å lage særemnet eller fordypningsoppgaven på.

I denne guiden viser vi deg hva du skal ha med i en slik oppgave og hvordan du kan bygge den opp.

Du får hjelp til:

  • Mal og disposisjon
  • Å skrive innledning
  • Å skrive hoveddelen av særemnet (redegjørelse, analyse, tolkning/drøfting)
  • Å skrive konklusjonen
  • Språk, sitater og kildebruk
  • Oppsett og kildeliste

Du kan også laste ned eksempler på særemner til toppkarakter (6'er). Eksemplene er gratis med denne nettboken.

Du får dessuten en sjekkliste for fordypningsoppgaven som du kan bruke.

Sammenheng i oppgaven: Den røde tråden

Det er veldig viktig at særemnet ditt er oppbygd på en logisk måte sånn at det er en god sammenheng i de enkelte delene. Det er flott hvis du kan lage en rød tråd gjennom hele oppgaven, helt fra innledningen til konklusjonen.

Denne røde tråden skapes ut ifra problemstillingen din som skal være oppgavens omdreiningspunkt. Altså skal alle avsnittene i oppgaven belyse problemstillingen på en eller annen måte.  

Hvert avsnitt i oppgaven skal bygge videre på det foregående, og hvert enkelt avsnitt skal henge sammen.

  • Analysen skal bygge videre på redegjørelsen.
  • Tolkningen/drøftingen skal bygge videre på analysen.
  • Til slutt skal særemnets konklusjon samle trådene fra både innledning, analyse og tolkning/drøfting.

Du finner mange flere tips om hvordan man lager en god oppbygning av et særemne på neste side. 

Objektiv og norskfaglig stiltone

Noe av det viktigste ved fordypningsoppgaven er at den skal skrives i en saklig og profesjonell tone. Som hovedregel skal du ikke ta utgangspunkt i egne meninger eller erfaringer.

Fordypningsoppgaven er ikke en fristil, men en øvelse i å arbeide vitenskapelig, analytisk og grundig med et bestemt emne. Derfor skal du ikke først og fremst gi uttrykk for egne meninger og synspunkter, men undersøke problemstillingen ved hjelp av norskfaglig metode.

Din mening?

I fordypningsoppgaven teller det mye at du viser selvstendighet og evne til egen refleksjon. Men det betyr ikke at du skal gi uttrykk for egne meninger, holdninger eller opplevelser. Selvstendighet betyr derimot at du er i stand til selv å utforme en interessant og norskfaglig problemstilling, gjøre gode analyser, og at du kan reflektere og drøfte med utgangspunkt i disse analysene.

Det beste er å holde egne holdninger og meninger i bakgrunnen. Mot slutten av tolkningen og drøftingen kan du eventuelt komme mer på banen selv, men husk hele tiden å begrunne og underbygge meningene dine med henvisninger til tekstene/sekundærlitteraturen eller med andre norskfaglige kunnskaper....

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn