Språkbruk, sitater og kildeliste i presentasjonen

Du må huske på at faget er norsk, og at det derfor er viktig at du har fokus på språket og hvordan du formidler kunnskapene dine.

Du blir vurdert i hvilke ord du velger og bruken av fagtermer. Det betyr at du skal øve deg på hvordan du formulerer deg.

Objektiv stil og tone

I presentasjonen er det viktig at du formulerer deg saklig og korrekt. Ikke bruk dialekt, slang, overdrivelser eller talemålsnært språk. Du skal aldri ta utgangspunkt i dine egne personlige synspunkter eller vurderinger.

Unngå derfor formuleringer som: ”jeg synes… /jeg føler…”. Du skal derimot bruke et objektivt og nøytralt språk. Du kan godt bruke vendinger som “man” eller ”vi” eller passivkonstruksjoner som ”i teksten understrekes det at ...”, ”av teksten fremgår det at ...” osv. Hold deg til saken og formuler deg klart og tydelig.

Et variert og faglig språk

I tillegg til at du skal formulere deg korrekt, er det viktig at du formulerer deg på en måte som gjør presentasjonen din interessant. Dette gjør du først og fremst ved å bruke et variert språk med et stort ordforråd og ulike setningskonstruksjoner.

Faguttrykk og fagtermer bidrar også til å gjøre presentasjonen din spennende. Ved å bruke analytiske begreper som ”...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn