Særemne (Fordypningsoppgave) | Oppskrift
Guide til muntlig presentasjon/framføring av særemnet

Sjekkliste for muntlig særemne

5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 (212 anmeldelser)

Dette er et utdrag av siden Sjekkliste for muntlig særemne i nettboka Særemne (Fordypningsoppgave) | Oppskrift. Klikk på les mer nå for å få tilgang til hele teksten.

 • Har jeg laget et oversiktlig støtteark med de viktigste punktene for presentasjonen min?
 • Har jeg laget en PowerPoint med enkle og klare lysbilder som støtter opp om presentasjonen?
 • Har jeg svart grundig og nyansert på problemstillingen (+ underspørsmålene)?
 • Er det en rød tråd i presentasjonen min? (de enkelte delene bygger på hverandre og alle fokuserer på problemstillingen)
 • Har jeg laget et interessevekkende anslag i presentasjonen?
 • Har jeg laget en innledning som presenterer temaet, problemstillingen og primærlitteraturen? Viser jeg disposisjonen for opplegget mitt?
 • Har jeg analysert de viktigste virkemidlene og elementene i tekstene som er av betydning for problemstillingen?
 • Har jeg tolket og drøftet slik at problemstillingen blir grundig belyst (og mottagerne blir klokere på temaet)?
 • Er jeg tekstnær i analysen og tolkningen?
 • Har jeg brukt gode sitater for å underbygge og illustrere analysene/tolkningene/poengene mine (i PowerPoint-en)?
 • Er det tydelig hva jeg argumenterer for i tolkningen/drøftingen?
 • Har jeg konkludert ordentlig på problemstillingen?
 • Har jeg delt inn presentasjonen min i klare og relevante deler som henger godt sammen? Disposisjon
 • Formulerer jeg meg korrekt og variert og med relevante fagbegreper? Språkbruk i framføringen.
 • Har jeg husket å lage kildeliste til slutt?
 • Er jeg bevisst på at jeg skal fremstå på en positiv og tillitsvekkende måte? Bruker jeg rommet, og fremstår jeg med selvtillit? Bruker jeg stemmen på en god måte, og snakker jeg tydelig ut til publikum? Unngår jeg å lese direkte opp fra støttearket? Tips til framføring
...[Les mer nå]