Forbered presentasjonen

Når du er ferdig med å utforme analysearket, og du synes at du har noen gode analyser, tolkninger og konklusjoner på problemstillingen din, skal du begynne å planlegge selve den muntlige presentasjon.

Planlegge, planlegge, planlegge!  Og øve seg!

Når du skal lage den muntlige presentasjonen, er det aller viktigste at du er skikkelig forberedt. Planlegging og forberedelse er alfa og omega for at den muntlige presentasjonen skal bli god.

Før du kan holde selve presentasjonen, skal du:

  1. Lage et støtteark med disposisjonen for opplegget
  2. Lage en PowerPoint-presentasjon e.l. som skal understøtte opplegget ditt
  3. Øve deg på selve presentasjonen

Disse tre punkter hjelper vi deg med.

Først viser vi noen fokuspunkter som du skal vektlegge i presentasjonen din:

Fokus på problemstillingen: en rød tråd

Sørg hele tiden for at redegjørelsene, analysene og tolkningene/drøftingene dine er relevante for problemstillingen din.

På den måten skaper du en god sammenheng i presentasjonenen, hvor problemstillingen hele tiden danner en rød tråd.

Underbygg analysene og tolkningene

Det er viktig at du underbygger analysene og tolkningene dine i presentasjonen. Dette kan du gjøre på tre måter:

  • Argumenter for poengene dine med gjennomtenkte argumenter.
  • Kom med eksempler på det du argumenterer for.
  • Bruk sitater fra både primær- og sekundærlitteraturen for å illustrere eksemplene og poengene dine.

En saklig og norskfaglig stil og tone

Noe av det viktigste i presentasjonen er at den skal holdes i en saklig og profesjonell stil og tone. Hovedregelen er at du ikke skal ta utgangspunkt i egne meninger eller erfaringer.

Fordypningsoppgaven er ikke en anmeldelse eller en fri tale, men en øvelse i å arbeide vitenskapelig og grundig med et bestemt tema. Bruk derfor ikke formuleringer som ”jeg synes” eller ”jeg mener”.

I stedet kan du bruke ord som ”man” eller ”vi”, eller du kan bruke passive formuleringer som ”av teksten fremgår det at ...” osv. Hold deg til saken og formuler deg klart og tydelig.

Disposisjonen - et støtteark

Det er veldig viktig at du lager en disposisjon for presentasjonen din. Her skal du bestemme deg for hvordan presentasjonen skal bygges opp og hvilke momenter som skal være med.

Uten en klart strukturert disposisjon blir presentasjonen din rotete og usammenhengende.

Disposisjon kan du lage som et støtteark hvor du punktvis noterer de elementene du skal behandle i presentasjonen din.

Strukturen i presentasjonen

En muntlig presentasjon kan bygges opp på flere måter. Strukturen vi viser deg her er alltid...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn