Særemne (Fordypningsoppgave) | Oppskrift
Guide til muntlig presentasjon/framføring av særemnet

Lag en grundig analyse

5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 (212 anmeldelser)

Dette er et utdrag av siden Lag en grundig analyse i nettboka Særemne (Fordypningsoppgave) | Oppskrift. Klikk på les mer nå for å få tilgang til hele teksten.

Før du begynner å planlegge selve presentasjonen er det viktig at du gjør en grundig analyse, akkurat slik som du ville gjort om det var en skriftlig oppgave.

Analysearbeidet faller ofte i fire deler:

 1. En kort redegjørelse for emnet/innholdet i primærlitteraturen.
  Guide til å lage redegjørelsen
 2. En analyse/karakteristikk av de elementene i primærlitteraturen som er relevante for problemstillingen og underspørsmålene dine. 
  Guide til å lage analysen.
 3. Tolkning og drøfting av hva analysene viser, av problemstillingen og temaet. 
  Guide til å lage tolkning/drøfting.
 4. Konklusjon på hele fordypningsoppgaven. 
  Guide til å lage konklusjon.
Sammenligning
Om du skal sammenligne to eller flere tekster i analysen, kan du se tips til sammenligning her.

Analysearket

Analysearbeidet skal du skrive ned i et analyseark/notatark (et dokument på PC-en din). Dette er utgangspunktet for den muntlige presentasjonen.

Analysearket skal ha en rekke underpunkter. Her skal du fylle inn analysene, tolkningene, andre perspektiver, drøftinger og konklusjoner.

Det er altså i analysearket at du legger grunnlaget for den muntlige presentasjonen. Når du er ferdig med analysearket, har du 90 % av innholdet i presentasjonen din kla...

[Les mer nå]