Lag en grundig analyse

Før du begynner å planlegge selve presentasjonen er det viktig at du gjør en grundig analyse, akkurat slik som du ville gjort om det var en skriftlig oppgave.

Analysearbeidet faller ofte i fire deler:

 1. En kort redegjørelse for emnet/innholdet i primærlitteraturen.
  Guide til å lage redegjørelsen
 2. En analyse/karakteristikk av de elementene i primærlitteraturen som er relevante for problemstillingen og underspørsmålene dine. 
  Guide til å lage analysen.
 3. Tolkning og drøfting av hva analysene viser, av problemstillingen og temaet. 
  Guide til å lage tolkning/drøfting.
 4. Konklusjon på hele fordypningsoppgaven. 
  Guide til å lage konklusjon.
Sammenligning
Om du skal sammenligne to eller flere tekster i analysen, kan du se tips til sammenligning her.

Analysearket

Analysearbeidet skal du skrive ned i et analyseark/notatark (et dokument på PC-en din). Dette er utgangspunktet for den muntlige presentasjonen.

Analysearket skal ha en rekke underpunkter. Her skal du fylle inn analysene, tolkningene, andre perspektiver, drøftinger og konklusjoner.

Det er altså i analysearket at du legger grunnlaget for den muntlige presentasjonen. Når du er ferdig med analysearket, har du 90 % av innholdet i presentasjonen din kla...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn