Guide til muntlig presentasjon/framføring av særemnet

Denne guiden henvender seg til deg som vil lage særemne som en muntlig presentasjon/framføring. Her viser vi deg:

  • Hvordan du lager innholdet til den muntlige presentasjonen (analyseark).
  • Hvordan du kan bygge opp presentasjonen.
  • Hva du skal ha med i en presentasjon av særemnet.
  • Råd og tips til den muntlige framføringen.

Vil du ha hjelp til å utforme innholdet i presentasjonen din? Klikk her

Vil du ha tips til selve framføringen? Klikk her

Vil du ha tips til PowerPoint? Klikk her

Analyseark

Det er viktig å huske på at en muntlig presentasjon skal være like grundig som en skriftlig oppgave. Når du lager en muntlig presentasjon, skriver du ikke en ferdig oppgave, men du lager et analyseark som i prinsippet inneholder det samme som en skriftlig oppgave.

Analysearket skal inneholde de punktene som du skal arbeide med i presentasjonen din. Den er altså en slags skriftlig oppgave, men den er formulert som punkter. Disse danner fundamentet for den muntlige framføringen.

Selvstendighet

I fordypningsoppgaven teller det mye at du viser selvstendighet og evne til refleksjon. Det betyr riktignok ikke at du skal uttrykke egne meninger, holdninger eller opplevelser.

Selvstendighet betyr å utforme en interessant og norskfaglig problemstilling, å gjøre gode analyser og reflektere og drøfte med utgangspunkt i disse analysene.

Objektiv eller subjektiv stiltone?

Det beste er å holde egne holdninger og meninger i bakgrunnen og lage den muntlige presentasjonen i en objektiv stiltone. Mot slutten av presentasjonen kan du eventuelt komme mer på banen selv (mer subjektiv stiltone)....

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn