Kombinasjon av skriftlig og muntlig produkt

Hvis du velger å lage både en skriftlig oppgave og en muntlig presentasjon, skal begge være kortere enn hvis du kun laget et skriftlig eller et muntlig produkt. F.eks. kan det være at du skriver en oppgave på 4-7 sider og lager en muntlig presentasjon på ca. 10 min.

Du kan bruke våre guider til skriftlig og muntlig fordypningsoppgave i denne veiledningen, men du skal altså tenke over at oppgaven og presentasjonen din skal være kortere.

Begynn med den skriftlige oppgaven (synopsis)

En kort skriftlig oppgave, som henger sammen med et muntlig opplegg, kaller man gjerne en synopsis. En synopsis inneholder i grove trekk det samme som en alminnelig skriftlig oppgave, men den er noe mer kortfattet og strammere disponert.

Begynn med å lage den skriftlige delen av fordypningsoppgaven din. På den måten får du et godt fundament for hele prosjektet ditt. Her gjør du det grunnleggende analyse- og tolkningsarbeidet, som det muntlige opplegget så skal basere seg på.

Bruk guiden til skriftlig oppgave

Når du skal utforme den skriftlige delen av fordypningsoppgaven, kan du bruke vår guide til skriftlig fordypningsoppgave i denne veiledning. Denne guiden ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn