Valg av produktform

Samtidig som du velger et emne, skal du også bestemme deg for hvordan du vil presentere fordypningsoppgaven din. Du skal altså velge en produktform. Det er viktig at du vurderer dette grundig, for det er det endelige produktet som avgjør hvilken karakter du får.

Du kan velge mellom eller kombinere følgende produktformer:

  • Et skriftlig produkt (vanligvis en oppgave på ca. 15 sider)
  • En muntlig presentasjon (vanligvis på ca. 20 min.)
  • En sammensatt tekst (kortfilm/reklamevideo/hjemmeside osv.)

Vi anbefaler at du lager enten et skriftlig produkt og/eller et muntlig opplegg (hvis du velger en kombinasjon, skal begge være noe kortere).

NB: Husk at skolen/klassen din kan ha en bestemt avtale for hvordan fordypningsoppgaven skal utformes. I slike tilfeller skal du selvfølgelig følge den.

Et skriftlig produkt

Den skriftlige oppgaven er den tryggeste måten å forsikre seg om at man oppfyller de kravene til fordypningsoppgaven.

Den gir deg mulighet til å utforme en god og strukturert norskfaglig analyse, samt vise at du kan bruke kilder på en korrekt og hensiktsmessig måte. Den skriftlige oppgaven er det klassiske og sikre valget.

Et muntlig produkt

Det stilles de samme kravene til en muntlig presentasjon ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn